Sunday, June 3, 2012

The land of sorrow 1&2...s použitím "kreatívneho filtra" špinavého okna vlaku. Týmto moc ďakujem pracovníkom ŽSR, ktorí poriadne nevykonávajú pravidelnú údržbu vozňov a tie sklá nečistia. Bez ich láskavej podpory by tieto obrazy nevznikli !!!